Next Game:

Om als speler de kans te krijgen aan de competitiewedstrijden deel te nemen, is het noodzakelijk aan een aantal administratieve formaliteiten (aansluiting, lidgeld, medische keuring) te voldoen. 

Aansluiten

 

Vanaf de leeftijd van 4 jaar kan ieder kind zich aansluiten bij Kon. Remant Basics Melsele-Beveren. Vooraleer aan te sluiten, krijgt het kind gedurende een drietal trainingen de kans te ervaren of deze sport hem/haar ligt. Tijdens deze drie trainingen is het kind NIET verzekerd en gebeurt de sportbeoefening op eigen risico. Het is aangeraden om het kind te laten onderzoeken door een (sport)arts. Kon. Remant Basics Melsele-Beveren aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid bij gebeurlijke ongevallen. 
Indien deze eerste ervaring meevalt, zal worden gevraagd een aansluitingskaart te ondertekenen als lid van de club. Deze aansluitingskaart of licentie, samen met een medisch getuigschrift en het betalen van het lidgeld, geeft het kind de toelating deel te nemen aan de trainingen en wedstrijden. 

 

Leden Administratie
 

De secretaris, Martine Dagraed, is verantwoordelijk voor alle administratie die te maken heeft met lidgelden en licenties. Indien u vragen of opmerkingen heeft, mag u haar steeds contacteren via leden@basicsmelsele.be

 

 

Lidgeld

Mensen die omwille van financiële problemen moeilijk het lidgeld in één keer kunnen storten, kunnen in onderlinge afspraak met de secretaris het bedrag gespreid in de tijd betalen.


In ruil voor het lidgeld bekomt men:
- Een spelerslicentie bij de Basketbal Vlaanderen
- Een verzekering bij Basketbal Vlaanderen voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid
- Gratis toegang tot de thuiswedstrijden van alle ploegen voor de speler
- 2 Vipkaarten per speler waarmee de ouders de thuiswedstrijden van alle ploegen gratis kunnen bijwonen.
   Spelers tot de leeftijd van 16 jaar kunnen gratis de wedstrijden volgen.

Een speler die niet in orde is met zijn lidgeld is niet verzekerd en kan dus niet meespelen (geen trainingen en geen wedstrijden)!

 

Medische keuring

Elke speler moet zich laten keuren door een arts die een medisch attest moet invullen. Dit attest is strikt nodig om verzekerd te zijn.

Een speler die niet in orde is met zijn medisch attest is niet verzekerd en kan dus niet meespelen (geen trainingen en geen wedstrijden)!