Historiek van de club

BBC Melsele werd opgericht in 1969 door DirkMartens en Theo Van Den Eeckhout. De eerste licenties werden aangevraagd in deloop van 1970 onder stamnummer 1526 en de eerste competitie werd gespeeld in het seizoen 1970 – 1971. De kleuren werden groen-wit en van de gemeente mocht de club spelen op despeelplaats van de jongensschool waar een pleintje werd ingericht.

Negen jaar lang speelde Melsele met wisselend succes in derdeprovinciale.Tijdens hetseizoen 1979-1980 lukte eindelijk de promotie naar tweede provinciale. PaulStaut was dat seizoen overgekomen van Beveren als speler-trainer. Er werd ookverhuisd naar de nieuwe sporthal van Melsele: nu moest men niet langer hetterrein vrijmaken van water, sneeuw of ijs.

Tijdens het seizoen 1983-84 werdJef Van Puymbroeck trainer. Hij luidde de periode in dater niet meer uitsluitend met eigen mensen, van Melsele en Beveren, werdgespeeld.

Vanaf het seizoen 1986 - 1987 werd de jeugdwerking uitgebreid van éénploeg o.l.v. Jan Van den Brande naar maar liefst vijf jeugdploegen en werd dehuidige naam “Basics Melsele” ingevoerd. In 1987 nam Julien Meire deploeg over als coach. Met Andre Van Wauwe en Joost De Burchgraeve als spelersverschenen er nieuwe gezichten die later hun stempel mee op de club zoudendrukken.

In 1988 werd ook het damesbasket bij Basics opnieuw gestart en kwamen ereveneens meisjes jeugdploegen in competitie.

In het seizoen 1990 – 1991 loodste Paul Staut de ploeg naar eersteProvinciale. Het verblijf in eerste provinciale was echter van korte duur, wantna één seizoen degradeerde de ploeg al terug naar tweede. Na een succesrijke eerste plaatsaan het einde van het seizoen 1993 – 1994promoveerde Basics opnieuw naareerste provinciale. Dit was de start van een pijlsnelle bevorderingsperiode.

Amper twee jaar na promotie naar eerste provinciale, eindigde Basics opde tweede plaats en steeg de club naar de nationale reeksen. De eerste ploegverbleef ondertussen enkele jaren in derde nationale na het behalen van detitel in het seizoen 1997 – 1998.

Basics Melsele weigert financiële risico’s te nemen en heeft resoluut dekaart van de jeugd getrokken.  Medehierdoor evolueert Basics Melsele momenteel in Top Division Men 1, de tweedenationale. Sinds hetseizoen 1995-1996 wordt er met twee jeugdploegen ingeschreven in allejeugdcategorieën.

Basics Melsele is uitgegroeid tot één van de grootste basketbalclubs inBelgië en onze jeugdwerking staat model voor heel wat andere clubs. Er zijn danook al heel wat prachtige prestaties geleverd door de diverse jeugdploegen,waaronder de talloze bekers van Oost-Vlaanderen en titels in de competitiewaarbij ook een nationale titel in de kadetten - reeks.

We willen onze jeugdopleiding steeds verbeteren, zo heeft de club injuni 2006 het proces tot het behalen van het kwaliteitscertificaat ‘BasketPass’ gestart. Na een eerste audit worden we beschouwd als een jeugdopleidingmet basiskwaliteit en zijn we hiermee bij de 10 beste van Vlaanderen! Ook onzecoaches/trainers worden gemotiveerd om cursussen en clinics te volgen.

Basics heeft dit seizoen 18 ploegen in competitie. Ditbetekent meer dan 2000 trainingsuren en ongeveer 430 beker- encompetitiewedstrijden per seizoen. Hiervoor zijn scheidsrechters, coaches,ploegafgevaardigden, tafelofficials en vervoer nodig. Om dit alles mogelijk temaken zijn, buiten de spelers, ruim 100 mensen per weekend actief betrokken bijBasics Melsele.