Next Game:

Onze missie

  • Remant Basics Melsele-Beveren wil de beoefening van sport promoten en mogelijk maken.

     

  • De vereniging stelt zich tot doel om jongeren via een goed uitgebouwde jeugdwerking op een zo hoog mogelijk niveau te laten sporten in hun eigen omgeving (zowel competitief als recreatief).

Middelen

§ Remant Basics Melsele-Beveren is een vzw, een vereniging zonder winstoogmerk. Alle verzamelde gelden worden integraal voor haar kernopdracht benut = promoten en laten beoefenen van de sport en investeren in vorming van jeugdspelers.

 

§ Opleiden (via trainingen, stages,...) van lokale en regionale jeugd tot volwaardige sportbeoefenaars door gecertifieerde trainers/coaches

 

§ Organiseren van wedstrijden voor deze spelers


§ Met de beste, gecertifieerde trainers en coaches werken

 

§ Door een open communicatie te voeren met alle betrokken partijen (spelers, leden, ouders, trainers, coaches, gemeente, sponsors,…) komen tot een betere werking van de club, met inachtname van de nodige vertrouwelijkheid

 

§ Alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van de kernopdracht met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten.

Sportieve doelstellingen

§ Zoveel mogelijk kinderen op een kindvriendelijke manier leren basketten.

 

§ De competitiesport voor jongeren stimuleren.

 

§ Sportief wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk spelers te vormen die kunnen doorgroeien naar een eerste ploeg; de doorgroei is gebaseerd op rationele redenen (geen vriendjespolitiek).

 

§ Alle spelers krijgen optimale kansen om, in functie van hun eigen vermogen en ambitie, hun spelersloopbaan uit te werken.

 

§ Remant Basics Melsele-Beveren wil een recruteringscentrum zijn voor jongeren die basketbal willen beoefenen, ongeacht hun niveau of aanleg.

 

§ Remant Basics Melsele-Beveren wil een vormingscentrum zijn voor jongeren die een kwalitatief hoogstaande basketbalvorming willen genieten in de jeugdreeksen.

 

§ Remant Basics Melsele-Beveren wil een vormingscentrum zijn voor jonge beloften, door middel van een of meerdere farm-teams binnen de club, waar jongeren de overgang van jeugdspeler naar senior kunnen maken.

 

§ Remant Basics Melsele-Beveren wil alle seniors de kans bieden om basketbal te blijven spelen.

 

§ Remant Basics Melsele-Beveren wil een club zijn waar gedreven trainers-coaches een loopbaan kunnen starten en uitbouwen. De opleiding tot coach kan in samenwerking met de club gebeuren en de permanente vorming en ondersteuning kan gebeuren door initiatieven binnen de club, of in samenwerking met de club.

Bestuurlijke doelstellingen

Doelstellingenvan algemene orde

 

§ Remant Basics Melsele-Beveren wil de sportdiensten van de gemeente Beveren ondersteunen in haar beleidsopdracht om een hoger kwalitatief en kwantitatief sportaanbod na testreven.

 

§ Remant Basics Melsele-Beveren wil een begrip zijn met een sportieve uitstraling naar jongeren in de regio Waasland, en een symbool voor professionalisme en topsport, maar ook voor sportieve vrijetijdsbesteding en fair-play.

 

§ Remant Basics Melsele-Beveren wil een nauwe samenwerking onderhouden met de sportbonden en sportstructuren in Vlaanderen (Basket Vlaanderen, het BLOSO, de Vlaamse Trainersschool, de BBCA, n.) om de basketbalsport te promoten en de uitstraling van de sport te verhogen.

 

§ Remant Basics Melsele-Beveren wil een financieel gezonde vereniging zijn/blijven.

 

§ Remant Basics Melsele-Beveren wil een aangename sfeer in de club ("iedereen gelukkig in de club”).

 

De vier hoekstenen van de bestuurlijke doelstellingen

 

§ De club zorgt ervoor dat alle middelen, zowel op sportief, pedagogisch als sociaal vlak, aangewend worden zodat ieder spelend lid zich maximaal kan ontplooien.

 

§ Participatie vormt een tweede hoeksteen van onze werking, contacten met ouders en de jeugdleden dienen zo uitgebreid mogelijk te worden uitgebouwd.

 

§ Open en eerlijke communicatie vormt een belangrijk onderdeel van onze participatieve werking.

 

§ Opleiding en bijscholing van de jeugd –en sportbegeleiders zijn een vierde hoeksteen van onze werking om een kwaliteitsvolle opleiding te kunnen garanderen.

Onze Visie

De visie van Remant Basics Melsele-Beveren is “met zoveel mogelijk spelers uit de eigen opleiding spelen in een zo hoog mogelijke reeks”. De eerste ploeg vormt het sluitstuk van een geslaagde jeugdopleiding. De bedoeling is dus om zoveel mogelijk eigen jeugd te laten doorstromen naar de eerste ploeg m.a.w. externe spelers worden gekozen om de eigen jeugd aan te vullen en beter te maken.