Peters & Meters

Remant Basics Melsele-Beveren is er fier op !!

 

De club verwacht het volgende van deze persoon:

Waakt over de goede naam van de club, neemt initiatieven in contacten met andere clubs, spelers, coaches en scheidsrechters.

Zorgt dat er een terreinafgevaardigde is voor elke wedstrijd en dat die degelijk geïnformeerd is over de verantwoordelijkheden van de terreinafgevaardigde.

Zorgt dat er voor elke wedstrijd de nodige tafelofficials (klok, boek, 24”) zijn en dat die degelijk opgeleid zijn of worden.

 

Is het aanspreekpunt voor de andere ouders en de coach wat betreft praktische aangelegenheden m.b.t. de normale werking zoals: 

- Zorgt dat de truitjes na iedere wedstrijd gewassen worden; wasbeurt in de ploeg
- Verplaatsing; gaat mee op verplaatsing of zorgt tenminste dat alle spelers vervoer hebben
- Brengt rust waar frustratie is, heeft een voorbeeldfunctie naar andere ouders en spelers toe. Ziet er op toe dat iedereen zich houdt aan het huishoudelijk reglement.
- Kent de organisatiestructuur van de club en neemt de nodige/juiste contacten bij vragen van gelijk welke aard
- Zorgt, indien van toepassing, voor het uitdelen van brieven, flyers, allerhande informatie.
- Helpt als tussenpersoon bij de "verkoopacties".
- Neemt initiatieven om gekwetste spelers een hart onder de riem te steken: een telefoontje, een kaartje van de ploeg, een berichtje.