Peters & Meters

De peter/meter zorgt ervoor dat decommunicatie tussen de club en de spelers en ouders optimaal verloopt en is dusde smeerolie van de club.

Remant Basics Melsele-Beveren is er fier op !!

 

De club verwacht het volgende van dezepersoon:

Waakt over de goede naam van de club, neemtinitiatieven in contacten met andere clubs, spelers, coaches enscheidsrechters.

Zorgt dat er een terreinafgevaardigde is voorelke wedstrijd en dat die degelijk geïnformeerd is over deverantwoordelijkheden van de terreinafgevaardigde.

Zorgt dat er voor elke wedstrijd de nodigetafelofficiëlen (klok, boek, 24”) zijn en dat die degelijk opgeleid zijn ofworden.

 

Is het aanspreekpunt voor de andere ouders ende coach wat betreft praktische aangelegenheden m.b.t. de normale werkingzoals: 

 Regelingwasbeurt truitjes.

 Verplaatsingen(controleert of iemand de route kent of stippelt ze zelf uit).

 Gaat mee opverplaatsing of zorgt dat dit ook geregeld is indien hij/zij er zelf niet bijkan zijn.

 Let opvergunningsboek en wedstrijdformulieren.

 Brengt rustwaar frustratie is, heeft een voorbeeldfunctie naar de andere ouders en despelers toe. Ziet er op toe dat het huishoudelijk reglement gekend is engerespecteerd wordt. 

 Kent deorganisatiestructuur (website) en neemt de nodige/juiste contacten bij vragenvan gelijk welke aard.

 Zorgt vooruitdelen van brieven, flyers, allerhande informatie.

 Verzameltde bestellingen van onze "verkoopactie", levert wat werd aangekochtaf aan de spelers, ontvangt het geld.

 Neemtinitiatieven om gekwetste spelers een hart onder de riem te steken: eentelefoontje, een kaartje van de ploeg, een berichtje. De peter/meter zorgt ervoor dat de communicatie tussen club en gekwetste speler optimaal verloopt.