Peters & Meters

Remant Basics Melsele-Beveren is er fier op !!

 

De club verwacht het volgende van deze persoon:

Waakt over de goede naam van de club, neemt initiatieven in contacten met andere clubs, spelers, coaches en scheidsrechters.

Zorgt dat er een terreinafgevaardigde is voor elke wedstrijd en dat die degelijk geïnformeerd is over de verantwoordelijkheden van de terreinafgevaardigde.

Zorgt dat er voor elke wedstrijd de nodige tafelofficials (klok, boek, 24”) zijn en dat die degelijk opgeleid zijn of worden.

 

Is het aanspreekpunt voor de andere ouders en de coach wat betreft praktische aangelegenheden m.b.t. de normale werking zoals: 

 Regeling wasbeurt truitjes.

 Verplaatsingen (controleert of iemand de route kent of stippelt ze zelf uit).

 Gaat mee op verplaatsing of zorgt dat dit ook geregeld is indien hij/zij er zelf niet bij kan zijn.

 Let op vergunningsboek en wedstrijdformulieren.

 Brengt rust waar frustratie is, heeft een voorbeeldfunctie naar ouders en spelers toe. Ziet er op toe dat het huishoudelijk reglement gekend is en gerespecteerd wordt. 

 Kent de organisatiestructuur (website) en neemt de nodige/juiste contacten bij vragen van gelijk welke aard.

 Zorgt voor het uitdelen van brieven, flyers, allerhande informatie.

 Helpt als tussenpersoon bij onze "verkoopactie".

 Neemt initiatieven om gekwetste spelers een hart onder de riem te steken: een telefoontje, een kaartje van de ploeg, een berichtje. De peter/meter zorgt ervoor dat de communicatie tussen club en gekwetste speler optimaal verloopt.