Next Game:

GOEDE AFSPRAKEN MAKEN GOEDE VRIENDEN

Huishoudelijk reglement

Het bestuur en de trainers van Remant Basics Melsele-Beveren zijn er van overtuigd dat een team enkel goed functioneert wanneer duidelijke afspraken worden gemaakt.
Vanuit onze missie willen we spelers niet alleen sportief opleiden, maar ook willen we maatschappelijke waarden zoals verantwoordelijkheidszin, stiptheid, vastberadenheid sociaal gedrag, luisterbereidheid, openheid en vooral teamspirit bijbrengen.

Wij zijn geen club van sterspelers, maar een club die zijn sterkte haalt uit het spelen voor elkaar. Dit kan maar als onze spelers omkaderd worden door ouders, vrienden, bestuur, trainers,… m.a.w. wij streven ernaar dat iedereen zich thuisvoelt bij Basics Melsele. Goede afspraken zijn hierbij een goede hulp.

Basishouding die we van iedereen verwachten

§ Wees sportief voor vriend, tegenstander, supporter en scheidsrechter.

§ We zijn ons bewust van onze kwaliteiten, ons optreden getuigt hiervan. Stoer doen behoort niet tot onze stijl. Bluffen met allerlei dingen wordt niet getolereerd.

§ Alcohol en tabak hebben een negatieve invloed op de fysieke conditie en zijn dus niet toegelaten. Op die manier verpruts je een deel van je werk op een training. Je maakt het je eigen lichaam moeilijk als je rookt en alcohol drinkt , waardoor je niet tot de beteren kunt behoren. Druggebruik wordt niet toegelaten, in overleg met jou en je ouders zal een gepaste sanctie worden uitgesproken.

§ Als je voor een wedstrijd voldoende eet en drinkt volstaat het om tijdens de match enkel water te drinken. Om hygiënische redenen breng je best je eigen flesje mee.

§ Diefstal, drugdealen of elke andere criminele activiteit wordt onmiddellijk aan de politie gemeld. Dit kan uitsluiting bij onze club tot gevolg hebben. Hiertegen is geen verhaal mogelijk! Betaalde lidgelden kunnen in dergelijk geval niet worden teruggevorderd.

§ Probeer zo veel mogelijk tijdig te gaan slapen, een uitgerust lichaam kan beter presteren.

§ Trainen en spelen zijn niet voldoende. Gedraag je als een vriend die niet alleen wil presteren, maar dit vooral op een aangename manier wil doen samen met de andere spelers en coach.

§ We verwachten van onze jeugdspelers dat zij geregeld de wedstrijden van de seniorsploegen komen volgen. Het bevordert de band binnen onze club en onze spelers krijgen tegelijk de kans al kijkende heel wat op te steken.

De sporthal

§ Er wordt geen drank of eten meegenomen in de kleedkamer, de kleedkamers worden steeds proper achtergelaten. Aldus worden klachten van de zaalwachters vermeden. Zo houden wij de goede naam van onze club hoog.

§ Alleen de spelers, de coach en de peter/meter komen in de kleedkamers (uitzondering voor de ouders van de allerkleinsten).

§ Lege flessen en alle afval worden in de vuilnisbak gelegd.

§ Banken, trainingsmateriaal, tafelbenodigdheden evenals de wedstrijdklok worden opgeborgen en wedstrijdtafel worden na gebruik terug op hun plaats gezet.

§ Na elke training of wedstrijd wordt de zaal dus volledig opgeruimd.

Wedstrijden

§ Thuiswedstrijden: je bent minimum 30 minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig in sportkledij op het terrein. Een goede opwarming duurt immers 30 minuten!

§ Uitwedstrijden: minimum 5 minuten voor het vertrekuur ben je aanwezig op de parking van onze sporthal. De vertrekuren kan je vinden op de website www.basicsmelsele.be .

§ We maken alle verplaatsingen samen met zo weinig mogelijk auto’s.

§ Heb steeds je identiteitsbewijs mee, de boete voor het niet bijhebben die wordt opgelegd door de Basketbal Vlaanderen (12 €) zal betaald worden door de speler.

§ In het zeer uitzonderlijke geval van afwezigheid wordt de trainer tijdig en persoonlijk (niet via e-mail of SMS) verwittigd. Bij niet verwittigen bepaalt elke coach of hier een sanctie tegenover staat. (Als gekwetste speler kan je je ploegmaten nog steeds komen aanmoedigen, dit stimuleert de ploeggeest!)

§ Toon positieve inzet en bereidheid om je totaal in te zetten. Je ploegmaats moeten op je kunnen rekenen. Laat je hoofd nooit hangen wanneer er iets fout loopt. Sporters verlaten het speelveld met geheven hoofd, ook na verlies!

§ Ook op de bank verwachten wij blijvende concentratie op de wedstrijd. Moedig je ploegmaats aan, ook en vooral in moeilijke omstandigheden. Wij zijn uitsluitend positief over de prestaties van onze ploegmaats en opbouwend in onze kritiek. Je bent steeds klaar om op het terrein te stappen. De speler die vervangen wordt geeft een hand aan zijn vervanger, meldt het nummer van de speler waarop hij verdedigde, klapt in de hand van de coach en alle bankzitters, en plaatst zich steeds naast de coach op de bank. Ook wanneer je ontgoocheld bent, gedraag je je waardig, kreten en gebaren van ontgoocheling en banken aantrappen horen hier niet bij. Ook nu luister je naar de raadgevingen van de coach en kijk je hem aan.

§ Zonder scheidsrechter kan de wedstrijd niet doorgaan, dit is ook iemand die dit in zijn vrije tijd doet en de wedstrijd zo goed mogelijk probeert te leiden. Zijn beslissingen zijn wet, ga niet in discussie! Je aanvaardt de beslissing en steekt je hand op als een fout aan jou wordt toegewezen (zelfs al vind je dit niet juist!)

§ De trainer(s), scheidsrechters, tafelofficials en mede- en tegenspelers worden begroet voor, en bedankt na de wedstrijd (ook als er verloren wordt!).

§ Onbetamelijk gedrag wordt niet getolereerd. Dit betekent, geen technische fouten of, erger, uitsluitingen, geen opmerkingen naar de scheidsrechters, tegenstanders, tafelofficials, ploegmaats of supporters. De kosten voor uitsluitingen (minstens 125€),opgelegd door de Basketbal Vlaanderen, zullen worden verhaald op de speler. Tot betaling is hij niet speelgerechtigd.

§ Ook na de wedstrijd en bij wedstrijden van andere ploegen gedragen wij ons sportief. Dat is het karakter van onze club.

§ Hou je aandacht bij het spel, luister niet naar supporters/ouders. Alleen de instructies van je coach zijn van tel!

§ Tijdens de rust blijf je op het terrein of in de kleedkamer. Een bezoek aan de cafetaria is zeker niet toegelaten. De coach zal hierin het voorbeeld geven.

Trainingen

§ Kom steeds op tijd om het verloop van de training niet te storen.

§ Tracht alle trainingen te volgen.

§ Verwittig bij afwezigheid tijdig en persoonlijk de trainer.

§ Als de trainer iets zegt, kijk je hem aan, je houd de bal stil en luistert aandachtig.

§ Voer de opdrachten steeds zo perfect mogelijk uit. Laat je niet ontmoedigen als het niet van de eerste keer lukt. Durf fouten te maken, alleen zo kan je een betere basketter worden.

§ Niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainer.

§ Trainingen worden niet gestoord.

§ Laat je niet afleiden door vrienden of vriendinnen. Deze blijven aan de kant en storen de training niet.

Ouders en supporters

§ Oudersen supporters zijn belangrijk om een kind blijvend te laten sporten, hun steun is nodig!

§ Positieve ondersteuning van de ploeg, zelfs al loopt het niet goed, heeft de coach een slechte dag of is de arbitrage partijdig: ouders hebben een voorbeeldfunctie en een negatieve houding wordt snel overgenomen en dan wordt er (nog) slechter gespeeld in plaats van beter !

§ Geen racisme of racistische opmerkingen! Geen onbetamelijk gedrag tegenover medespelers of tegenstrevers, trainers, scheidsrechters of tafelofficials.

§ Geen commentaren op coaches of spelers tijdens de wedstrijd maar NA de wedstrijd onder vier ogen met de trainer/coach.

§ Bij het wassen van de tenues wordt de werkwijze, beschreven in een documentje in de sportzak of mand van de truitjes, strikt gevolgd. Zeker niet in de droogkast steken en NIET strijken!

§ Bij elke wedstrijd zijn er tafelofficials, een ploegverantwoordelijke en(club)scheidsrechters nodig. Hiervoor is de hulp van ouders en supporters nodig. We verwachten dat de ouders deze taken opnemen (als er geen officiële of clubscheidsrechters zijn, regelen we zelf dat scheidsrechters uit onze club arbitreren, eventueel samen met een scheidsrechter van de andere club). Dit is meteen een manier om te tonen aan je kind dat je het steunt in zijn sport en je hoeft geen basketbalkenner te zijn om dit te kunnen. Neem contact op met de peter/meter of de secretaris om de administratieve verplichtingen in orde te brengen.

We zouden het zeer op prijs stellen als spelers en/of ouders helpen bij:

§ Het opstellen en opruimen van de terreinen bij trainingen en wedstrijden.

§ De orde in de kleedkamers bij trainingen en wedstrijden.

§ De orde op de tribunes bij wedstrijden.

§ Het tijdig melden van afwezigheden op trainingen en wedstrijden.

§ Het respecteren van afgesproken vertrek- of aanwezigheidstijden voor wedstrijden.

§ Het nakomen van afspraken i.v.m. douchetijden bij trainingen en wedstrijden.